Vatten får inte ledas bort från flygplats

Regeringen stoppar försvarsmaktens planer på
att leda bort vatten från flygplatsen i Karlsborg.  

Detta på grund av att flygplatsen
är förorenad av giftiga ämnen.

Leder man bort vattnet från flygplatsen
så riskerar
man att giftet hamnar i Vättern.

Text: Emilia
Bild: Karlsborgs kommun
Källa: P4 Skaraborg, 20 juni, 2021