Vårstädning i Karlsborg

Planeringen av vårstädning av gator
våren 2021 har börjat.

Arbetet är igång på parkeringar och torg.

Vårstädning i Mölltorp och Forsvik
samt Undenäs börjar vecka 15.

Kommunen vill att husägare sopar ut sand och grus
från trottoaren 1 meter utanför deras hus.

Text: Mikael E
Bild: Mattias Nilson/Skövde Kommun
Källa: Karlsborg.se, 26 mars, 2021