https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mausoleum_of_Halicarnassus.jpg#/media/File:Mausoleum_of_Halicarnassus.jpg

Världens sju underverk

I den här serien av artiklar berättar Korta Nyheter
om världens sju underverk.

Den här artikeln handlar om Mausoleet i Halikarnassos.

Halikarnassos var en stor stad i det som idag är Turkiet
men som då tillhörde det gamla Grekland.

Kungen där hette Mausollos och på 300-talet före Kristus
började han bygga en stor gravplats åt sig själv.

Gravplatsen kallades för Mausoleum efter kung Mausollos
och var 45 meter hög.

Den översta delen hade 36 pelare
som gick runt hela byggnaden.
På taket fanns en staty av sagohjälten Herkules
på en vagn med fyra hästar.

Mausoleet i Halikarnassos stod kvar ända fram till
1400-talet efter Kristus.
Det är mycket längre än alla andra
av världens sju underverk förutom pyramiden i Giza.

En jordbävning vid den tiden fick byggnaden
att rasa ihop.
Sedan dess har ordet mausoleum använts
för att beskriva stora gravplatser för viktiga personer.

Text: Roman
Bild: Wikimedia
Källa: Egen text, 18 juni, 2021