Vad är Timboholmsskatten?

Timboholmsskatten är en skatt av guld
som hittades i Skövde år 1904.

Skatten är 26 stora guldringar
samt två stora guldpinnar och väger 7 kilo.
Det är en av de största skatterna
som har hittats i Skandinavien.

Skandinavien är ett område i norra Europa
dit Sverige samt Danmark och Norge tillhör.

Någon gömde skatten i det som idag
är stadsdelen Timboholm i Skövde.
Det hände under Folkvandringstiden
för ungefär 1500 år sedan.

Timboholmsskatten finns idag
på Historiska Museet i Stockholm.
En kopia av skatten finns
på Skövdes Stadsmuseum.

Text: Roman
Bild: Arkiv
Källa: Egen text, 24 september, 2021