Vad är Kristi himmelsfärds dag?

Kristi himmelsfärds dag finns som en röd dag i almanackan
40 dagar efter påskdagen.

Dagen finns för att minnas att en man som hette Jesus
lämnade jorden för att vara med sin pappa i himlen.

Jesus levde för ungefär 2 tusen år sedan
och han sa att Gud var hans pappa.

Jesus blev dödad för att han sa så.
Sedan började han leva igen
efter att ha varit död i några dagar.

Jesus ville lära människorna att vara snälla mot varandra
och att de skulle känna sig trygga vad som än hände.
Berättelsen om Jesus finns att läsa i boken Bibeln.

Jesus kallas ibland Kristus och att färdas betyder resa.
Kristi himmelsfärds dag finns för att minnas dagen
då Jesus reste till himlen.

Text: Märit
Bild: Korta Nyheter