Vad är kortspelet idioten?

Idioten är ett kortspel som är populärt i Ryssland.

I spelet använder man 36 av korten i en kortlek
och man är två till sex spelare.

Man använder alla kort med siffrorna sex till tio
och korten knekt och dam samt kung och äss.

Det finns också trumfkort som är högre
än alla andra kort.

Varje spelare ska ha sex kort i handen inför varje omgång.

Den spelare som har det lägsta kortet börjar spelet.
Han eller hon ska lägga ett kort och motståndaren ska
lägga ett högre kort av samma valör.

Om den inte kan måste den ta upp korten på bordet.

Spelaren som började måste nu lägga ett likadant
kort som det som ligger på bordet.
Kan den som börja inte lägga fler kort
lägger man undan de korten och en ny omgång börjar.

Den som blir av med alla sina kort först vinner.

Text: Roman
Bild: Korta Nyheter
Källa: Egen text, 19 februari, 2021