Vad är en get?

En get är en typ av djur som finns i Europa
och delar av Asien.

Det finns mer än 300 olika typer av getter
som är olika i storlek från små till mellanstora.

Det alla typer av getter har gemensamt
är att de har hovar och horn.

Getter är växtätare och kan äta till exempel
gräs och korn samt barr från träd.

I många länder har man tama getter
och från dem får man mjölk och päls.

Att ha getter som husdjur är ovanligt
men det finns vissa personer som har det.

Text: Roman
Bild: Arkiv
Källa: Egen text, 1 april, 2021