http://bilder.parksandresorts.com/skarasommarland/#1613134802567_7

Sommarland söker personal

Nu börjar företaget Parks and Resorts
att anställa personal till sommaren år 2021.
Företaget äger bland annat Skara sommarland.

Nu börjar den årliga anställningen av personalen
till parkerna Skara sommarland och Gröna Lund.
Samt till Kolmården och Fururik som ägs av
företaget Parks and Resorts.

3 350 personer kommer att anställas till parkerna.

Alla anställningar och utbildningar
kommer i år att vara digitalt.

Parks and Resorts har väntat på att kunna öppna
alla parkerna sedan våren år 2020.

Källa: Skaraborgs Nyheter, 18 januari, 2021