Snattare får inte vara i affärer

Att ta något från en affär utan att betala för det
kallas att snatta.
Från och med mars år 2021 kan det bli förbjudet
för snattare att vara i affärer de snattat från.

Varje år förlorar affärer mycket pengar
när snattare tar varor utan att betala för dem.

I mars i år kommer ett nytt förbud mot snattare.
Förbudet kan gälla ett år i taget.

Förbudet innebär att en person som snattat
från en affär inte får vara i den affären.

Om snattaren är i affären när förbudet gäller måste
snattaren betala böter eller hamna i fängelse.

Text: Märit
Bild: Tomi
Källa: P4 Skaraborg, 22 februari, 2021