Simskola i sommar i Karlsborg

Från och med den 14 juni kommer alla barn
som bor i Karlsborg få möjligheten att gå i simskola.

Simskolan kommer på grund av pandemin
att vara annorlunda i år.

Varje grupp ska ha simskola i fyra dagar
och varje lektion är 30 minuter lång.
Det får vara max åtta barn i varje grupp.

Simskolan kommer att vara gratis.
Barn kan anmälas till simskolan
från och med torsdagen den 20 maj.

Klicka här för mer information
om exakta datum och tider.

Text: Linda
Bild: Wikimedia
Källa: karlsborg.se, 19 maj, 2021