Sandsopning i Tibro

Denna vecka börjar Tibro kommun
med sandsopning av gator samt gång och cykelbanor.

Sandsopning betyder att de tar bort det grus
som har varit på vägar samt gång och cykelbanor.
Gruset har använts under vintern för att minska halka.

Sandsopningen börjar i centrum
samt på de större vägarna i Tibro.
Sen sandsopas resten av kommunen.

Tibro kommun hoppas vara helt klara
med sandsopningen till mitten av april.

För frågor kontakta Tibro kommun.

Text: Hanna
Bild: Mattias Nilsson / Skövde kommun
Källa: Tibro kommun, 16 mars, 2021