Sandsopning i Skövde kommun

Korta Nyheter har träffat Jesper Nyström
som är ansvarig för sandsopningen i Skövde.
Detta är den första av två artiklar
som vi
kommer att skriva om sandsopningen.

Jesper är chef på enhet drift i Skövde Kommun
där har han jobbat i ungefär ett och ett halvt år.

Jesper berättar att de har börjat lite med sandsopning
i centrum samt på gång och cykelbanor.

Den stora sandsopningen börjar
på måndag den 29 mars.
Sandsopningen håller på i ungefär fyra veckor
och är tänkt att vara klar i slutet av april.

I år det bara med sex stycken personal
från Skövde Kommun med i sandsopningen.
Kommun får därför hjälp av företaget
XR logistik med sandsopningen.

Det beror på att Skövde kommun
inte har så mycket personal i år.

Text: Korta Nyheter
Bild: Pernilla
Källa: Enhet drift Skövde kommun, 25 mars, 2021