Populära Hitta Ut startar igen i Skövde

Hitta Ut år 2020 var väldigt populärt i Skövde.
Nu startar det igen den 24 april kan
man hitta nya kartor.

Med hjälp av en karta eller mobiltelefon går det
leta efter olika platser där en kod finns.

Koderna finns mitt i skogen och vid gångbanor
vilket gör att alla kan vara med i Hitta Ut.

Den 24 april släpps de första kartorna
och det 76 stycken koder att leta efter.

Det kommer fyllas på med nya koder vid tre tillfällen
i slutet av sommaren kommer det finnas totalt 150 koder.

Hitta Ut håller på till den 10 oktober år 2021.

Text: Pernilla
Källa: Pressmeddelande, 27 april, 2021