• Att ha på sig strumpor av olika färg kallas att rocka sockarna

På söndag är det internationella Downs syndrom dagen

Rocka sockarna den 21 mars för allas olika förutsättningar.

I kroppens celler finns information som bestämmer
hur kroppen ska se ut och fungera.

Informationen är förpackad och uppdelad
på ett sätt som kallas kromosomer.

Nästan alla celler har 46 kromosomer.
Från pappa kommer 23 kromosomer och
från mamma kommer 23 kromosomer.

En del människor har en extra
av någon av kromosomerna i sina celler.

Personer med Downs syndrom
har en extra kromosom nummer 21.

Alla har olika förutsättningar.

En person som ser dåligt behöver till exempel glasögon
för att kunna läsa.

En person med Downs syndrom behöver mer tid
för att lära sig saker.

Det är ovanligt med en extra kromosom.
FN vill uppmärksamma detta med en speciell dag.

Downs syndrom dagen är den 21 mars.

Ett sätt att uppmärksamma att människor är olika
är att ta på sig strumpor med olika färg den dagen.
Det kallas att rocka sockarna.

Text: Märit
Bild: Korta Nyheter