Öppna förskolan i Hova har öppnat

Öppna förskolan har varit stängd
i mer än ett år på grund av coronaviruset.
Nu har de öppnat igen fast utomhus.

Öppningen av öppna förskolan har blivit försenad.
Detta eftersom de har väntat
på besked från Folkhälsomyndigheten.

Öppna förskolan i Hova kommer vara
utomhus två dagar i veckan hela juni månad.

Sedan är det stängt och öppna förskolan
öppnar igen i augusti månad.

Text: Pernilla
Bild: EvaSLiljedahl / Skövde kommun
Källa: MT, 25 maj, 2021