Nytt ungdomens hus i Skövde

Det gula huset som idag heter Erik Uggla
ska byggas om och bli nya Ungdomens hus.

Huset ligger mitt emot
Skaraborgs Tingsrätt i Skövde.

I huset fanns förut
Göteborgsoperans Skövdescen.

Det pågår just nu en renovering av huset.

Till hösten år 2021 kommer
Nyeport att flytta till Huset.

Text: Pernilla
Källa: Pressmedelande, 15 april, 2021