Bilden har ingenting med nyheten att göra.

Kameror på återvinningen i Skultorp

Skultorps återvinningscentral ska byggas om
och nu kommer kameror att sättas upp.

Återvinningen i Skultorp kommer att
vara öppet dag och natt.
Sopor som inte ska vara där har kastats på återvinningen.

Återvinningen sätter nu upp kameror.

Kamerorna är till för att se om något brott har hänt.

Kamerabevakningen ska fungera dag och natt.
Vid öppettider i tisdagskvällar
kommer det att finnas personal på återvinningen.

Text: Daniel
Bild: Korta Nyheter
Källa: SLA, 23 februari, 2021