Inga busskort för barn
och ungdomar i sommar

Västtrafik har bestämt att barn och ungdomar
i Västra Götaland inte får några gratis busskort i sommar.

Västtrafik säger att det handlar om att
följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Klicka här för information.

Det skulle bli mer resande om barn
och ungdomar fick resa fritt i sommar.

Det skulle öka risken  för mer smittspridning
av corronaviruset.

Text: Jessica
Bild: Korta Nyheter
Källa: P4 Skaraborg, 20 maj, 2021