Det ska byggas en ny orgel
i Varnhems klosterkyrka.

En orgel är ett av de största musikinstrument som finns
och liknar ett piano eftersom det spelas på tangenter.
Ljudet bildas genom att luft strömmar genom olika rör
som kallas pipor.

Varnhems klosterkyrka byggdes på 11 hundratalet.
Sedan dess har den skadats i bränder
och byggts om flera gånger.

Klosterkyrkan är byggd på ett sätt som gör att sång
och musik låter bra utan hjälp av högtalare.

På 16 hundratalet lät greve Magnus Gabriel De la Gardie
bygga en stor och fin orgel i klosterkyrkan.
År 1965 blev orgeln förstörd i en brand.

Varnhems klosterkyrka har länge velat bygga
en likadan orgel igen.
Nu har de samlat in de pengar som behövs
för att ha råd.

Den nya orgeln kostar ungefär 7 miljoner kronor att bygga
och beräknas vara färdig om några år.
Många människor skänkt pengar
för att hjälpa till med detta.

Text: Märit
Bild: Tomi