https://pixabay.com/sv/illustrations/hj%C3%A4rnan-sinne-psykologi-id%C3%A9-2062055/

Vad är NPF?

NPF är ett gemensamt namn på flera diagnoser.
NPF är en förkortning av
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Exempel på diagnoser är ADHD och
autismspektrumtillstånd samt tvångssyndrom.

Vid dessa funktionshinder fungerar hjärnan
lite annorlunda jämför med normal störda.

Det kan vara svårt att få vardagen att fungera bra.
Därför kan man behöva stöd av andra människor
eller olika hjälpmedel.

Den som har en av dessa diagnoser
kan lättare få depression och känna ångest.
Man kan också bli väldigt trött av
att göra det som förväntas.

En del personer med en av dess diagnoser
kan ha svårt att planera saker och genomföra dem.

Andra med samma diagnos kan istället planera
så mycket att de aldrig får saker gjorda.

Saker som städning och att sköta hemmet kan vara svårt.

Ofta är det svårt att själv veta
varför man reagerar som man gör.
Man behöver få hjälp med
att skapa bra och fasta rutiner.

Text: Pernilla
Bild: Pixabay