• https://www.flickr.com/photos/dextraphoto/9555147936
  • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Norske_samer,_Karin_Beate_Nosterud.jpg

Vad är Samefolket

Samer bor i ett område som täcker mycket av de norra
delarna av Ryssland och Finland samt Norge och Sverige.

Det finns ungefär 100 tusen samer i Sápmi
som samerna kallar det stora området de bor i.

Samerna är ett av världens urfolk
och har en egen kultur och språk.

Samiskan kan delas upp i tre huvudspråk som är
sydsamiska och centralsamiska samt östsamiska.
Inom dessa språk finns många dialekter.

Samerna har funnits väldigt länge.
Ingen vet varifrån samerna kom från början.

Samernas marker kallas för Europas sista vildmark
fastän det har bott av samer där i tusentals år.

Sedan år 1993 firas samernas nationaldag den 6 februari.

Text: Mikael E
Bild: Google