Utställning om Sörgården i Vallby

Just nu pågår en utställning
på Kulturfabriken om Sörgården i Vallby.
Denna gård ligger nära Väring i Skaraborg.

Utställningen visar hur jordbruket
och det sociala livet såg ut för 100 år sedan.

På utställningen kan man titta på gamla redskap
och inredning samt kläder och bilder på gården.
Man kan också läsa om gårdens historia på olika tavlor.

Utställningen är kvar till februari.

Text: Bettina Schmitz
Bild: Bettina Schmitz