Skövde Yrkeshögskola får ny utbildning

Den nya utbildningen kommer att heta
Bygg och anläggningsledare.

Personalen på skolan försöker ta fram nya
utbildningar som behövs.

Skolan kommer även att försätta
med utbildningarna inom sjukvård.

Yrkeshögskolan har 55 utbildningsplatser per år.

Text: Pernilla
Bild: Skövde kommun
Källa: Skb, 9 januari, 2020