Sjuka duvor i Lidköping

Duvpest är en virussjukdom som har smittat
vilda duvor i Lidköping.
Viruset kan smitta tama fåglar också.

Det har rapporterats att duvpest finns i Västra Götaland
och i några andra städer också.

Viruset påverkar bara på fåglar och inte människor.
Det kan smitta tama fåglar också.

Text: Daniel
Bild: Korta Nyheter
Källa: Skb, 27 oktober, 2020