Reflexer minskar risken
för påkörning

Under vintern blir fler gående
och cyklande personer påkörda.

Många av dessa olyckor händer när det är mörkt ute
så nu är det viktigt att tänka på att synas i trafiken.

Att ha en reflex på sig minskar risken att bli påkörd.
Det gäller både de som går och de som cyklar.

Om du kör bil är det viktigt att vara extra uppmärksam
på andra människor i trafiken när det är mörkt ute.

Kom ihåg att tänka på hur långt bort bilarna är
och hur fort de kör när du går över ett övergångsställe.

Text: Linda
Bild: Arkiv
Källa: Skb, 2 november, 2020