• https://www.skaraborgsnyheter.se/skaraborgs-och-riksnyheter/har-ar-de-nya-cykelvagmarkena/

    Bild på en cykelbana

  • Cykelbana

  • Cykelbana Upphör

Nya vägmärken för Cykelgator

Regeringen har tagit ett beslut om nya vägmärken.
Transportstyrelsen har därför skapat två nya vägskyltar.

Cykelgata heter ett nytt vägmärke
som snart kan sättas upp i landets städer.

I dag finns det ofta inte plats för att bygga
cykelbanor i städernas centrum.

I stället får cyklister cykla i blandtrafik.
På mindre gator kan det bli trångt.

Från och med den 1 december år 2020
ska det bli möjligt att sätta upp cykelgator.

Det är alltså två märken som tagits fram.
En för cykelgata och en för cykelgata upphör.

Text: Mikael E
Bild: Foto: Roderick Hristov
Källa: Skaraborgs Nyheter, 20 oktober, 2020