https://pxhere.com/sv/photo/669219

Nya regler för körkort

Transportstyrelsen har bestämt nya regler för bilförare.
Tanken är att det ska förbättra utbildningen.

Vill man ta körkort måste man klara
teoriprovet innan man får köra upp.

Kravet på att teoriprovet måste vara godkänt ska hjälpa
blivande förare bli mer förberedd till uppkörningen.

De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2020

Text: Mikael E
Bild: pxhere
Källa: SKB, 4 februari, 2020