https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reflections_on_pool_water.jpg

Namninsamling för Götenes simhall

Götene simklubb har startat en namninsamling
för att rädda kommunens simhall.

Götene simhall hotas av rivning
då den är i stort behov av reparationer.

Simhallen kan fortsätta vara igång fram till år 2021
om kommunen lagar bassängerna i simhallen.

Att ha simhallen igång längre kommer
kosta ungefär 20 miljoner kronor.

Socialdemokraterna föreslår att man istället
bygger en ny simhall i Götene.

Text: Mikael E
Bild: Wikimedia
Källa: SKB, 25 februari, 2020