Ingen gratis tandvård för 24-åringar

Från den 1 januari år 2021 får inte 24-åringar
gratis tandvård längre.
 

Barn och unga har haft fri tandvård
fram tills de fyllt 24 år sedan år 2008.

Nu har regionfullmäktige bestämt att personer
som fyllt 24 år inte längre får gratis tandvård.  

Text: Pernilla
Källa: Skb, 24 september, 2020