https://pxhere.com/sv/photo/1379249

Ica i Töreboda ger bort mat

Mat som är nära utgångs datum skänks
bort till behövande människor i stället för att slängas.

På Ica i Töreboda rensar personalen ut varor
som är nära utgångs datum.
Detta görs varannan morgon.

Varorna hämtas av Mission kyrkan i Töreboda.
De delar ut matkassar till hushåll i Töreboda
som har lite pengar.

Matkassen kallas Missionskassen
och har funnits i tre år.

Under 2019 har det delats
ut matkassar till över 40 familjer.

Text: Pernilla
Bild: Pxhere
Källa: P4 Skaraborg, 10 januari, 2020