Gymnasiesärskola fortsätter vara öppen

Kavelbrogymnasiets särskola i Skövde
är öppen för elever och lärare.

För elever på gymnasiesärskola gäller inte
rekommendationen om distansundervisning.
Därför är det bestämt att skolan för dessa elever
ska vara öppen som vanligt.

Distansundervisning betyder att elever
gör skoluppgifter hemma istället för i skolan

Det är svårt för gymnasiesärskolan
att ha distansundervisning för eleverna.
Eleverna mår inte bra när deras dagar inte
är som vanligt och de får komma till skolan.

Text: Hanna
Källa: P4 skaraborg, 1 december, 2020