Granbarkborren

Varför tappar många granar barken och bryts av?
Det beror på insekten granbarkborren.

Granbarkborren trivs under barken hos granar.
Där hittar den mat och kan bygga bo och bli fler.

Granen mår inte bra om det finns för många
granbarkborrar under barken.

För att skydda sig kan granen täppa till
de hål som granbarkborren gör med kåda.

Granen kan också bilda ett ämne
som heter terpentin.

År 2018 hade Sverige en torr och varm sommar.

Under varma och torra somrar
får granarna svårare att skydda sig.

Granbarkborren trivs bra hos granar som blåst omkull.

År 2005 blåste som exempel jättemånga träd omkull
på grund av en storm som hette Gudrun.

Stormar och varma och torra somrar har gjort
att det nu finns för många granbarkborrar.

Med så många granbarkborrar hinner granarna inte
skydda sig utan tappar barken och dör.

De som äger skog förlorar mycket pengar
på grund av detta.

Text: Märit
Bild: Märit