Lekplatsen på bilden har ingenting med artikeln att göra.

Förskola i Töreboda
utsatt för skadegörelse

Förskolan Näckrosens gård har utsatts för skadegörelse
och nedskräpning flera gånger under den senaste tiden.

Under helgen som varit har någon skrivit och ritat
fula saker på lekstugan som finns på gården.

Förut har barnens morötter och rabarber
som de hade odlat dragits upp.

Vid flera tillfällen i somras förstördes
även leksaker som fanns på gården.

Till exempel har en skyddsplåt på en kombinerad
båt och rutschkana ryckts bort.
En trähäst har också blivit förstörd.

Text: Linda
Bild: Arkiv
Källa: MT, 9 september, 2020