Fornbyn i Skara ska förbättras

Västergötlands museum får ett bidrag på 400 000 kronor.
De ska tillsammans med Högskolan i Skövde göra
friluftsmuseet Fornbyn mer intressant för nya besökare.

Målet är att skapa en digital utställning
för Fornbyn och en maskot för den.

Istället för att få information på stora skyltar ska besökare
med hjälp av sin mobiltelefon läsa in en QR-kod.

Koden kommer leda till en webbsida.
Koderna kommer vara olika för barn och vuxna.

Arbetet med att skapa den digitala utställningen
kommer att göras av studenter från Högskolan i Skövde.

Projektet ska förhoppningsvis vara klart
till sommaren 2021 när Fornbyn fyller 100 år.

Text: Linda
Bild: Arkiv
Källa: NLT, 27 september, 2020