Mediagrupp Falköping

Falköpings Dagliga Verksamhet

För att få jobba inom Daglig Verksamhet i Falköping
måste man ha ett beslut från LSS.

LSS är Lagen om Stöd och Service.

Det beslutet får man genom att ta
kontakt med kommunens LSS handläggare.
Sen kan man få jobb inom en av
Daglig Verksamhet’s grupper.

Några olika grupper att jobba med finns på lokaler
som Hantverksboden och Korallen.
Samt Freja och Tåstorps Servicegrupp.

Vissa grupper har olika arbeten.
Hantverksboden har till exempel en egen butik
och jobbar med hantverk.

Mediagruppen håller till på lokalen Jobbcenter.

De jobbar bland annat med en Youtube-kanal
och sköter Hantverksbodens Instagram sida.

Man kan köpa lunch på arbetsplatsen
eller ta med egen mat.

Text: Mikael E