Elin och Kent har intervjuat personer
med funktionsnedsättningar

Elin Nilsson och Kent Hovemyr jobbar
i Skövde kommuns LSS-verksamhet.
Under våren har de intervjuat sex kvinnor
och sex män som har en LSS-insats i Skövde kommun.

Elin och Kent bad deltagarna att berätta om sina liv.
De frågade om hur det var att börja skolan
och hur det var att flytta hemifrån
samt hur det var när de började jobba.

Elin och Kent frågade också om deltagarna hade fått
vara med och bestämma vilken skola de skulle gå på
och vart de skulle bo när de flyttade hemifrån
samt om de fått bestämma vart de skulle börja arbeta.

Många av deltagarna berättade då
att det ofta varit antingen anhöriga eller personal
som bestämt mycket i deras liv.

Elin och Kent frågade deltagarna om de ville ha
några förändringar i framtiden
när det gällde boende och arbete samt fritid.

Då svarade många av deltagarna
att de var mycket nöjda med sina liv så som det var.
De kände sig trygga med att bo som de gjorde
och att det var bra att det fanns personal som de kunde kontakta.

Någon funderade på att byta jobb
men visste inte riktigt vem de skulle prata med om det.

Elin och Kent intervjuade fantastiska människor
som svarade på deras frågor.
Tack vare dem så fick kommunen svar på många frågor.

Det blev tydligt att många personer
inte varit med och bestämt viktiga saker i sina liv.
Även om man har en funktionsnedsättning
så måste man få vara med och bestämma.

Ibland kan man behöva diskutera
med någon som kan ge råd och stöd.
Men det är alltid personen själv som ska bestämma.

Kommunen ska nu jobba för att alla
ska vara mer delaktiga och få bestämma själva.

Text: Linda & Elin
Bild: Korta Nyheter