Bowling för alla i Götene

Maggie Andersson som är träningsledare i bowling är
med och hjälper nya svenskar att hitta olika föreningar.

Projektet som har startat är
framför allt för kvinnor och barn.

Bowlingen i Götene hade nyligen en prova på kväll.
Det kom 30 kvinnor och 40 barn som provspelade
och alla hade olika ursprung och kultur.

Efter det har de tränat några gånger samt spelat en match.

Text: Pernilla
Bild: Korta Nyheter
Källa: NLT, 6 mars, 2020