Ändrade avdelningsnamn i Skövde kommun

Avdelning inom sektor vård och omsorg har bytt namn.

Det är två avdelningar som har bytt namn.

En avdelning har bytt namn till avdelning för hemtjänst.

Sektor vård och omsorg har bytt namn till avdelning
för bostad med särskild service och dagligverksamhet.

Text: Pernilla