Troligtvis inga majbrasor i Skaraborg

Räddningstjänsten i östra Skaraborg rekommenderar alla
Skaraborgs kommuner att utöka eldningsförbudet.

Det utökade eldningsförbudet innefattar även majbrasor.
Varje kommun bestämmer själva hur de gör men brukar
nästan alltid följa räddningstjänstens rekommendation.

Eldningsförbudet gäller idag i skog och mark.

Räddningschefen i östra Skaraborg meddelar att det är
extremt brandfarligt just nu.

Räddningscheferna i Skaraborg kommer i början på
nästa vecka att ha ett avstämningsmöte.

Text: Hanna
Bild: Arkiv
Källa: MT, 26 april, 2019