Sötåsen får naturvetenskaplig profil

Till hösten får Naturbruksprogrammet
på Sötåsens Naturbruksskola en ny profil.

Betyg från en naturvetenskaplig profil gör att eleverna
får tillgång till fler högskoleutbildningar.

Profilen kommer att gå att läsa
oavsett vilken inriktning man valt.
Sötåsen har inriktningarna trädgård
och djur samt lantbruk.

Eleverna väljer i slutat av den första terminen
om de vill läsa mer teoretiska eller praktiska ämnen.

Den nya profilen passar de elever som vill läsa vidare
till agronom eller jägarmästare.

Text: Mikael E
Källa: MT, 27 februari, 2019