Slog vakt på Axevalla travbana

En Mariestadsbo i 55-årsåldern var våldsamt
mot en vakt i samband med Axevalla Stochampionat.

En vakt avvisade Mariestadsbons bror från travbanan.
Mariestadsbon ville att brodern skulle få stanna kvar
och slog då till en vakt i magen.

Mariestadsbon påstod i tingsrätten att han inte
har något minne av att han slagit till vakten.

En väktare fanns vid ingången och såg händelsen.
Väktaren vittnade i tingsrätten.

Mariestadsbon dömdes i Tingsrätten till villkorlig dom
med samhällstjänst för våld mot tjänsteman.

Mariestadsbon ska betala ett skadestånd
på 5 000 kronor plus ränta till vakten.
Han ska också betala 800 kronor till brottsofferfonden.

Text: Elin
Bild: Wikipedia
Källa: MT, 13 mars, 2019