Skövdestudenter stängs av efter fusk

Två studenter på Högskolan i Skövde
stängs av från skolan i fyra veckor efter att de fuskat.

Den första studenten blev upptäckt av sin lärare.
Studenten hade svårt med uppgiften
och ville se en annan students rapport för att få hjälp.
Personen kopierade svaren helt.

Den andra studenten hade skrivit av text från en kursbok
och även från andra källor i sin hemtenta.

Läraren som upptäckte det kontaktade personen.
Studenten erkände då att den kopierat texterna.

Studenterna stängs av under fyra veckor.
Det innebär bland annat att de inte får delta i
undervisning eller prov samt andra delar av utbildningen.

Text: Linda
Bild: Arkiv
Källa: SLA, 6 maj, 2019