Simskola på lektionstid i Grästorp

Alla elever som går i förskoleklass
får varje vecka gå på simskola under skoltid.

En av anledningarna till satsningen är att simskolan
ska göra så att barnen rör på sig mer.

Simskolan gör att barnen lär sig att simma tidigare.
De flesta barn kommer nu att kunna simma
innan de börjar i första klass.

Text: Elin
Bild: Google
Källa: P4 Skaraborg, 6 februari, 2019