Renovering av kommunhuset
i Hova

Ventilationen byts ut efter ett beslut
från miljö och byggenheten.

Kommunledningskontoret är öppet som vanligt.
Biblioteket har anpassat sig för att hålla öppet.

Kommunchefen Elisabeth berättar att även
räddningstjänsten hade synpunkter på brandskydd.

Hon tror renoveringsarbetet ska vara klart före
midsommar men det kan bli klart tidigare.

Kostnaden kommer vara på över 4 miljoner kronor
men man letar efter besparingar enligt Elisabeth.

Text: Emilia
Källa: MT, 20 mars, 2019