Planerar för fler invånare i Grästorp

Vid allmänna utskottets senaste möte pratade man om
hur man ska förbereda sig för fler invånare i Grästorp.

De föreslog att kommunstyrelsen ska godkänna förslaget
om att bygga villor mellan Ambjörnsområdet och centrum.

Om förslaget godkänns
kan det börja gälla redan till sommaren.

Allmänna utskottet har även börjat titta
på möjligheten att bygga en ny cykelväg.
Den ska gå från Brännebackaområdet till Södergatan.

Det finns också planer på att bygga
en ny lekplats i Nordstadsparken.

Allmänna utskottets uppgift är att förbereda
och föreslå beslut till kommunstyrelsen och kommunen.

Text: Linda
Källa: NLT, 18 maj, 2019