En havsörn

Örnar matas vid Hornborgarsjön

Denna vinter har örnarna kring Hornborgasjön
blivit matade med vilda djur som dött i trafiken.

Tidigare har örnarna fått slaktavfall men på grund av
nya regler är det svårare att få tag på det.

Fågelföreningen i Falköping tog kontakt med
Viltolyckssamordnaren i Skara.
De kom fram till en överenskommelse.

När ett vilt djur dött vid en olycka
har fågelföreningen hämtat det.
Sedan har det använts som foder till örnarna.

Jägareförbundet i Skara tycker att det är jättebra
att viltet kommer naturen till nytta på detta sätt.

Örnhelger anordnas vid Hornborgasjön där allmänheten
kan titta på havsörn och ibland även kungsörn.

Text: Elin
Bild: Google
Källa: SN, 19 mars, 2019