Olovligt bygge vid nya förskolan

Service och teknik i Götene väntade inte på bygglov
och startbesked vid bygge av ett miljöhus.

En Ansökan om bygglov för ett miljöhus vid Källbys nya
förskola kom in till miljö-och bygglovsnämnden i maj.

Nämnden tyckte inte ärendet var komplett
så dom ville ha mer information på bygglovets ansökan.

När byggnadsnämnden var på platsen den 19 juli
såg de att miljöhuset var färdigbyggt.

När byggande har påbörjats utan att bygglov eller
startbesked godkänts ska en avgift betalas.

Miljö- och bygglovsnämnden har beslutat att
förvaltningen för service och teknik ska betala
en avgift på 13 741 kronor.

Text: Mikael E
Källa: NLT, 6 september, 2019