Nu producerar värmeverket grön el

Nu är den förnybara elproduktionen
igång på värmeverket i Töreboda.

Hetvatten från VänerEnergis spånpanna omvandlas
till el för värmeverkets behov.

Värmeverket är placerat inne på limträfabrikens område.
Där tråpånet från tillverkningen
transporteras direkt in till värmeverket.

Förutom träpannan finns det en panna
som eldas med skogsflis.
Det finns även en oljepanna som kan startas
om någon av de andrapannorna skulle få problem.

Tekniken bygger på Organic Rankine Cycle.
ORC som utvinner elektricitet
från vatten.

Text: Tim
Bild: Arkiv
Källa: MT, 29 maj, 2019