Matsalen är stängd
i Fågelviksskolan i Tibro

Elever på introduktionsprogrammet får i
istället äta i kommunens matsal Karlavagnen i centrum.

För att ta sig dit går elever 4 kilometer fram och tillbaka.
Detta tar cirka en halvtimme.

Innan de äter lunch ska personalen registrera eleverna.

Flera elever tycker lunchen är stressig
och de har slutat äta på Karlavagnen.

Introduktionsprogrammet hör till
Tibro kompetenscenter.

Tibro Kompetenscenter berättar att
man har utökat lunchrasten till 60 minuter.

Detta är för att eleverna ska hinna
äta och gå utan stress.

På introduktionsprogrammet studerar unga som behöver
läsa upp sina betyg inför program på gymnasiet.

Text: Emilia
Källa: SLA, 30 januari, 2019