Kommun saknar
behöriga handläggare

Götene kommun saknar behöriga
handläggare inom socialtjänsten.

Detta var ett problem som Inspektionen
för vård och omsorg upptäckte redan år 2017.

Kommunen hade handläggare som
sakande behörighet för barnavårdsutredningar.

Kommunen skulle ändra detta år 2018
men det gjorde man inte.

Socialnämnden i Götene förklarar att man inte har
en plan för att lösa problemet.

Det är svårt att hitta utbildad personal.

Inspektionen för vård och omsorg kräver att
kommunen ska lösa personalbristerna.

Text: Emilia
Källa: P4 Skaraborg, 11 februari, 2019